8 TIẾU CHÍ HÌNH THÀNH MẪU HÌNH XU HƯỚNG

0
646
   
 

Một cố phiếu phải đáp ứng được 8 tiêu chí cần thiết sau để được xem là ở trong giai đoạn 2 tăng giá:

  1. Giá cổ phiếu phải nằm trên cả đường trung bình du động 150 ngày (30 tuần) và đường trung bình di động 200 ngày (40 tuần).
  2. Đường trung bình di động 150 ngày phải nằm trên đường trung bình di động 200 ngày.
  3. Đường trung bình di động 200 ngày đang dốc đi lên ít nhất trong 1 tháng (lý tưởng là 4-5 tháng hoặc dài hơn).
  4. Đường trung bình di động 50 ngày (10 tuần) phải nằm trên đường trung bình di động 150 ngày và đường trung bình di động 200 ngày.
  5. Giá cổ phiếu hiện tại phải ít nhất cao hơn 25% so với đáy thấp nhất 52 tuần (nhiều cổ phiếu thậm chí phải cao hơn 100%, 300% hoặc thậm chí nhiều hơn nữa so với đáy 52 tuần, trước khi xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi một vùng củng cố mạnh và bắt đầu tăng giá theo bước nhảy giá lớn (large- scale)).
  6. Giá cổ phiếu hiện tại ít nhất phải nằm trong 25% vùng đỉnh 52 tuần ( càng gần với đỉnh mới cao nhất càng tốt).
  7. Xếp hạng RS (chỉ số sức mạnh tương đối) không thấp hơn 70, thậm chí sẽ thích hợp hơn nếu từ 90 trở lên, là mức cho thấy đây sẽ là lựa chọn tốt hơn. (Lưu ý: đường RS không nên đang trong xu hướng giảm, mà nên trong xu hướng dốc đi lên trong ít nhất 6 tuần,  ưa thích nhất là 13 tuần hoặc nhiều hơn).
  8. Giá hiện tại đang giao dịch trên đường trung bình di động 50 ngày để cho thấy đang rời xa nền giá.

Hình 1: Cổ phiếu AMD tháng 8/2018 đạt 8 tiêu chí và đã tăng 130% trong 82 phiên giao dịch, một mức tăng khủng khiếp bất chấp thị trường chung đi xuống.

Hình 2: Cổ phiếu NTL 10/2018 đạt 8 tiêu chí và đã tăng 63% trong 24 phiên giao dịch.

Khi cổ phiếu chuyển tiếp từ “Giai đoạn 1” sang “Giai đoạn 2”, bạn nên chú ý đến sự gia tăng đáng kể của khối lượng – là tín hiệu cho thấy có sự tham gia hỗ trợ của các nhà đầu tư tổ chức. Quan sát những cổ phiếu được xác nhận là ở trong xu hướng tăng cho phép tôi thu hẹp và tập trung vào các ứng viên đầu tư tiềm năng. Điều này giúp bạn xác định được những cổ phiếu có khả năng lớn sẽ mang lại tỷ suất lợi nhận cao. Việc tìm kiếm các siêu cổ phiếu phải dựa trên các tiêu chí giao dịch đúng đắn và rèn luyện tính kỷ luật để tuân thủ chúng.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch nghiệp dư hiếm khi giao dịch theo cách này; hoặc khi làm thế, họ cũng hiếm khi có các tiêu chí giao dịch đúng đắn. Đây là một ví dụ về lối suy nghĩ của các nhà giao dịch nghiệp dư: Họ đã bỏ lỡ chuyến tàu đang chạy của những cổ phiếu tăng mạnh 100%-300%. Vì thế họ muốn tìm cơ hội mua khi cổ phiếu này trông có vẻ “rẻ”. Hoặc họ sẽ chú ý đến những cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm giá, vì giả định cổ phiếu này phải sớm tạo đáy. Những người mua theo lối tư duy này tất yếu sẽ gặp phải những khoản lỗ lớn trong danh mục đầu tư. Nói cách khác, thua lỗ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nguồn: Think & Trade Like a Champion

( MARK MINERVINI)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN