Đầu tư không phải là việc thắng những người khác

0
841

“Đầu tư không phải là việc thắng những người khác trong trò chơi chủa họ. Nó là việc kiểm soát mình trong chính trò chơi của mình” Benjamin Graham.

Đầu tư tài chính – Niềm đam mê bất tận của tôi.

Nguồn: Winwin Investment