Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán

0
343
   
 

Để theo dõi diễn biến giao dịch của cổ phiếu, hợp đồng phái sinh, thị trường chứng khoán bạn có thể xem qua bảng giá chứng khoán. Hiện tại có rất nhiều website cũng cấp bảng giá chứng khoán như SGDCK HCM, SGDCK HN, các công ty Chứng khoán. Bài Viết này mình sẽ lấy bảng giá của HSC để hướng dẫn các bạn xem bảng giá.

Cấu trúc bảng giá thường chia làm hai phần. Phần trên cùng là các thông tin tổng quan về thị trường (chỉ số, mức tăng giảm của chỉ số, số lượng mã chứng khoán tăng giảm….). Phần thứ hai ở bên dưới là chi tiết giao dịch các mã chứng khoán (mã CK, các mức giá mua/bán, giá khớp, KL khớp…).

Thông tin phía trên bao gồm:

 • Chỉ số
 • Điểm chỉ số
 • Mức tăng của chỉ số
 • Phần trăm tăng giảm của chỉ số
 • Tổng khối lượng giao dịch của toàn thị trường
 • Giá trị giao dịch toàn thị trường
 • Số lượng mã CK tăng, giảm, tham chiếu

Phần bên dưới của bảng giá bao gồm:

 • Mã chứng khoán niêm yết
 • Biên độ giao dịch của CK (tham chiếu, trần, sàn)
 • Room NN ( số lượng tối đa nước ngoài có thể mua dc), khối lượng giao dịch mua/bán nước ngoài
 • Ba mức giá mua cao nhất và tương ứng với khối lượng tại các mức giá
 • Giá khớp, khối lượng khớp và sự thay đổi so với mức giá tham chiếu
 • Ba mức giá bán thấp nhất và tương ứng với khối lượng tại các mức giá