Không còn lo thanh khoản với Active Bond

0
46
   
 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Nhà đầu tư không thể ngay lập tức bán được trái phiếu khi có nhu cầu tiền mặt, hoặc không bán được trái phiếu với mức giá như kỳ vọng, hoặc phải chi trả nhiều chi phí để bán được trái phiếu.

Do Trái phiếu có kỳ hạn dài trong khi nhà đầu tư lại có yêu cầu linh hoạt cao, rủi ro không bán lại được khi cần tạo nên rào cản khi cân nhắc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của nhiều nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên lựa chọn các Tổ chức phát hành trái phiếu an toàn, có uy tín cao để khi cần có thể dễ dàng bán lại.

Ngoài ra, khi mua sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp Active Bond của HSC, Nhà đầu tư có thể phòng ngừa được rủi ro này thông qua việc được HSC cam kết môi giới thành công khi có nhu cầu bán trái phiếu với một mức tỷ suất lợi nhuận đạt kỳ vọng .

Active Bond được tạo ra bởi 2 cấu phần:

Ngoài các gói Active 1D, Active 1M, HSC còn cung cấp các giải pháp thanh khoản linh hoạt khác . Với gói Active 3M, 6M, 1Y, khách hàng được HSCcam kết môi giới thành công vào các thời điểm tròn 3 tháng, tròn 6 tháng, tròn 1 năm. Tùy từng trái phiếu mà các gói Active sẽ được áp dụng. Sản phẩm cung cấp cho khách hàng các lựa chọn về mức độ thanh khoản và biểu tỷ suất lợi nhuận khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng .

Sản phẩm Active Bond có thể được mua bán dễ dàng qua hệ thống giao dịch trực tuyến http://bond.hsc.com.vn.