Kiến thức về trái phiếu

0
65
   
 

Tất cả các loại thuế mà nhà đầu tư cá nhân phải trả khi đầu tư trái phiếu?

Theo quy định hiện hành của Việt nam, khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân phải chịu các loại thuế sau

1. Thuế khi nhận lãi trái phiếu: 5% tính trên lãi trái phiếu

2. Thuế khi bán trái phiếu: 0.1% tính trên giá bán trái phiếu

Nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn, tiền gốc trái phiếu được không bị tính thuế TNCN . Lãi suất của các sản phẩm do HSC công bố tại bond.hsc.com.vn đều là lãi suất thực nhận của nhà đầu tư sau khi đã khâú trừ các loại thuế và phí.

Tất cả các loại phí nhà đầu tư cá nhân phải trả khi đầu tư trái phiếu?

Thông thường, các loại phí khi mua, sở hữu và bán trái phiếu tùy thuộc vào công ty chứng khoán. Tuy nhiên có 1 số loại phí phổ biến sau:

Phí giao dịch: Đối với trái phiếu niêm yết, khi mua bán trái phiếu trên sàn Nhà đầu tư sẽ phải trả thêm phí giao dịch. Mức phí tùy thuộc vào mỗi công ty chứng khoán, thông thường dao động từ 0.1% – 0.2%.

Phí môi giới: Tương tự như mua bán, thuê bất động sản, trong trường hợp Nhà đầu tư cần tìm bên mua, bán trái phiếu, bên cung cấp dịch vụ môi giới có thể thu 1 mức phí môi giới dựa trên giá trị giao dịch thành công.

Phí chuyển nhượng đối với trái phiếu OTC: Để sang tên trái phiếu từ người bán sang người mua, người mua và người bán cần thông báo lên cho Đại lý chuyển nhượng trái phiếu.

Phí lưu ký: Đối với trái phiếu niêm yết và đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Nhà đầu tư sẽ phải trả thêm phí lưu ký chứng khoán cho VSD với mức phí là 0,2 VND/trái phiếu/tháng.

Nhà đầu tư được miễn toàn bộ các loại phí đối với các sản phẩm trái phiếu mà Nhà đầu tư mua bán trực tiếp với HSC.

Bản cáo bạch (OC) là gì? gồm những nội dung gì?

Bản cáo bạch (còn gọi là Bản công bố thông tin hoặc OC) là một tài liệu chào bán chứng khoán của doanh nghiệp phát hành để nhà đầu tư tìm hiểu các thông tin về chứng khoán sắp phát hành. Bản cáo bạch bao gồm các thông tin quan trọng nhất liên quan đến đợt phát hành chứng khoán mà nhà đầu tư cần biết. Bản cáo bạch đối với việc chào bán trái phiếu gồm các nội dung chính sau:

  • Thông tin về trái phiếu chào bán
  • Công bố các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến giao dịch
  • Vai trò cụ thể của các tổ chức có liên quan đến giao dịch
  • Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Tổ Chức Phát Hành
  • Mục đích chào bán trái phiếu / kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch trả nợ
  • Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu

Hồ sơ trái phiếu gồm những gì?

Bộ hồ sơ trái phiếu thông thường sẽ gồm các tài liệu sau :

  • Bản cáo bạch trái phiếu (hay còn gọi là OC – Offering Circular): Chi tiết vui lòng xem câu hỏi “Bản cáo bạch là gì và gồm những nội dung gì?
  • Hợp đồng đại diện Người sở hữu trái phiếu: Quy định chi tiết các quyền lợi và nghĩa vụ của Đại diện người sở hữu trái phiếu đối với Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái phiếu.
  • Hợp đồng đại lý đăng ký , lưu ký và chuyển nhượng (trong trường hợp trái phiếu chưa niêm yết): Quy định chi tiết các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu và các quyền lợi và nghĩa vụ của Đại lý đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu đối với Người sở hữu trái phiếu.
  • Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm (trong trường hợp trái phiếu có tài sản bảo đảm) : Quy định chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với việc quản lý tài sản bảo đảm của Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm.

Lãi suất trái phiếu là gì? nếu tôi đầu tư có được hưởng lãi suất trái phiếu không?

Lãi suất trái phiếu (hay còn gọi là lãi suất coupon) là lãi suất mà tổ chức phát hành trái phiếu trả cho nhà đầu tư . Nhà đầu tư sẽ nhận lãi trái phiếu căn cứ theo quy định tại Các điều kiện và điều khoản trái phiếu (được trình bày trong bản cáo bạch trái phiếu). Khác với tiền gửi, trái phiếu trả lãi định kỳ (thường là 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng/lần). Nhà đầu tư cá nhân sẽ được nhận tiền lãi trái phiếu vào các ngày trả lãi trái phiếu với mức lãi suất trái phiếu biết trước. Nhà đầu tư có thể tái đầu tư tiền lãi trái phiếu.

Lãi suất tái đầu tư là gì?

Khác với lãi tiền gửi thường nhận được cuối kỳ, lãi trái phiếu thường được nhận định kỳ (thông thường 6 tháng/ lần). Trên thực tế, khi nhận được dòng tiền này, nhà đầu tư có thể tái đầu tư bằng cách gửi tiền tiết kiệm hoặc đầu tư vào các sản phẩm tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận.
Trong phần mô tả dòng tiền nhận được tại hệ thống bond.hsc.com.vn , HSC cũng mô tả dòng tiền tái đầu tư với giả định tiền lãi trái phiếu được tái đầu tư từ ngày nhận lãi tới ngày bán trái phiếu hoặc ngày đáo hạn trái phiếu với lãi suất tái đầu tư là 6,5%/ năm. Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh lãi suất tái đầu tư này trên hệ thống bond.hsc.com.vn để phù hợp nhất với trường hợp của chính mình.