Speculator, Arbitrageur và Hedger bạn thuộc trường phái nào trong TTCK Phái Sinh

0
250
   
 

Có 3 nhóm NĐT trên Thị trường chứng khoán phái sinh đó là: Speculator, Arbitrageur và Hedger.

1. Hedger (Người phòng hộ) là gì ?

Có người nói rằng TTCK Phái Sinh là đánh bạc, vì không sinh ra giá trị mà tiền chạy từ túi người này sang người khác, Thậm chí còn âm game vì còn phải mất tiền phí và thuế. Xin thưa, không hẳn. bởi vì mục đích của TTCK Phái sinh ra đời bản chất là để phòng người rủi ro cho một khoản đầu tư (Một tài sản cơ sở có thật mà nhà đầu tư không giám chắc về biến động giá của nó trong tương lai). Công cụ này thường được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng. Khi họ mua một tài sản (là cổ phiếu) trên thị trường cơ sở, để giảm thiểu rủi ro do biến động giá ngoài kiểm soát của họ trong tương lai, họ sẽ bán một lượng hợp đồng phái sinh (chúng tôi sẽ giới thiệu cách tính số lượng hợp đồng cần bán ở bài viết sau). Tất nhiên cũng có chiều ngược lại. Ví dụ họ – Nhà đâu tư có kế hoạch trong tương lai sẽ mua một tài sản (Cổ phiếu), nhưng vì sợ giá biến động chống lại họ vì họ cũng sẽ phòng ngừa rủi ro bằng cách mua một lượng hợp đồng phái sinh.

2. Speculator (Nhà đầu cơ) là gì ?

Đại đa số mọi người sẽ hiểu theo cách này, và trở thành người Speculator, có nghĩa là họ sẽ mua bán vị thế Phái sinh để nhằm mục đích kiếm lời (bằng cách chênh lệch giá). Điều này đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận rủi ro rất cao từ chính sự biến động giá đó. Họ có thể nắm giữ vị thế ngắn hay dài, nhưng bản chất của nhóm người này chính là tiền từ túi người này chuyển sang người khác và ngược lại. Và nhóm này sẽ chiếm số đông trên TT.

3. Arbitrageur (Nhà đầu cơ hưởng chênh lệch) là gì ?

Mua bán hưởng chênh lệch – đồng thời tiến hành mua và bán dựa trên sự chênh lệch giá cả hoặc lãi suất, thu về lợi nhuận với rủi ro thấp nhất, bằng cách mua rẻ ở một nơi và bán với giá cao ở nơi khác.

Trước khi tham gia TTCK Phái sinh bạn phải tìm hiểu và xếp mình thuộc nhóm nào để có kế hoạch phù hợp với nhóm đó. Những bài viết sau chúng tôi sẽ đi sâu vào nhóm thứ 2 – Speculator, để chúng ta có những chiến lược cụ thể và có một công cụ- vũ khí sắc bén khi tham gia vào TTCK Phái Sinh khốc liệt này.

Qua những khái niệm trên chúng ta sẽ biết rằng TTCK Phái Sinh ra đời không phải nhằm mục địch đánh bạc như mọi người vẫn tưởng. Mà mục đích chính của nó là quản trị rui ro (giảm thiểu rủi ro cho một tài sản có thật –Cổ phiếu). Và TTCK Phái sinh là một sản phẩm thứ cấp, tạo sự thanh khoản và sự hấp dẫn cho TT sơ cấp (cần phải nói thêm là nếu không có TT thứ cấp thì cũng không có TT sơ cấp, vì Cổ Phiếu phát hành ra không giao dịch, không lưu chuyển được và cũng sẽ không huy động được vốn cho doanh nghiệp,…). Vậy thì nhóm thứ 2 –Speculator cũng không có gì  là xấu như mọi người vẫn nghĩ là đánh bạc, bởi vì không có họ thì cũng không có thanh khoản, không có được sự hấp dẫn thu hút dòng tiền….

DautuWinwin.com