TNG XUẤT HIỆN ĐIỂM MUA SAU KHI HÌNH THÀNH XONG MÔ HÌNH 2 ĐÁY

0
384
   
 

Ở góc nhìn kỹ thuật TNG đã cho điểm mua sớm ở phiên ở phiên ngày 24/5/2019 sau khi thoát khỏi kênh chéo của mô hình 2 đáy. Đặc điểm của mô hình này là đáy sau thấp hơn đáy trước sẽ rũ bỏ được hầu hết sự đeo bám của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi mà Cổ phiếu bị thủng hỗ trợ của đáy thứ nhất. Ở TNG chúng ta nhìn thấy sự hình thành đáy 2 kèm theo sự cạn kiệt về Khối lượng là yếu tố then chốt trong mô hình này. Sau đó đi lên mạnh mẽ.

Phiên giao dịch hôm nay 28/5/2019 là phiên bứt phá khỏi đỉnh giữa cũng là điểm mua CHÍNH của Cổ phiếu.

XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN CƠ BẢN:

LNST quý 01/2019 TNG đạt 37,3 tỷ tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó LN từ HĐKD chính tăng 46% (22,2 tỷ), LN từ HĐTC giảm -27% (-5,7 tỷ) và LN khác tăng 102% (2,3 tỷ).

Lũy kế 4 quý gần nhất TNG đạt 3.821 tỷ doanh thu thuần và 197 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 4.152 đ/cp, EPS pha loãng 4QGN đạt 3,789. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ HĐKD chính.

Cuối quý 01/2019 tổng tài sản TNG đạt 2.883 tỷ. Trong đó 71.2% là nợ phải trả, VCSH chiếm 28.8%. Trong cơ cấu nợ có 1499.7 (tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 73.1% tổng nợ và bằng 181% VCSH.

Điều đáng quan tâm là  tỉ lệ nợ hiện tại của TNG quá cao, nếu tiếp tục gây nợ sẽ ẩn chứa rủi ro cho DN nếu quản trị tài chính không tốt.

Nói chung TNG vẫn còn tiềm năng tăng trưởng và ở thời điểm hiện tại TNG đã cho điểm mua vào khá tốt đứng trên góc nhìn cả về cơ bản lẫn kỹ thuật.

Dautuwinwin.com