Tổng quan về phân tích kĩ thuật

0
180
   
 

Hiện nay, phân tích kỹ thuật (PTKT) ngày càng được nhiều nhà đầu cũng như giới nghiên cứu quan tâm. Trong quá trình nghiên cứu và quan sát họ nhận thấy rằng giá chứng khoán không chuyển dịch một cách ngẫu nhiên, chúng chuyển dịch lặp đi lặp lại theo những mô hình nhất định, thêm vào đó là những ưu điểm như đơn giản, dễ tiếp cận, áp dụng được hầu hết trong các thị trường tài chính mà PTKT ngày càng phổ biến. Trong phần này với mong muốn giúp cho nhà hiểu rõ hơn về PTKT chúng tôi sẽ trình bày những vấn đề từ cơ bản tới nâng cao trong PTKT để giúp cho nhà đầu tư có thể sử dụng PTKT một cách thuần thục.

Lịch sử hình thành

Charles Henry Dow là một nhà báo người Mỹ, người đồng sáng lập Dow Jones & Company cùng với Edward Jones và Charles Bergstresser. Dow cũng thành lập Tạp chí Phố Wall, nơi đã trở thành một trong những ấn phẩm tài chính được kính trọng nhất trên thế giới

Lịch sử của Phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ cách đây hơn 100 năm.Sau nhiều năm nghiên cứu, năm 1884, Charles H.Dow,người đã sáng lập lên “Tạp chí phố Wall”(The Wall Street Journal)đã giới thiệu chỉ số bình quân giá đóng cửa 11 cổ phiếu quan trọng nhất của thị trường nước Mỹ thời gian đó. Ông là người đã đặt viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một cơ sở lý luận: Lý thuyết Dow – nền tảng của PTKT.

Suốt những năm 1920 và 1930, Richard W. Schabacker là người đã đã đi sâu vào việc hoàn thiện những nghiên cứu của Dow và Hamilton, Schabacker chính là người đã đưa ra khái niệm đầu tiên về Phân tích kỹ thuật. Ông chỉ ra rằng những dấu hiệu mà lý thuyết Dow đưa ra được với chỉ số bình quân thị trường vẫn giữ nguyên giá trị và tầm quan trọng khi áp dụng vào đồ thị của từng cổ phiếu riêng lẻ. Điều này đã được ông thể hiện và chứng minh trong cuốn sách của mình: “Stock Market Theory and Practice, Technical Market Analysis and Stock Market Profit”.

Sau khi C.H.Dow chết, năm 1902, người kế tục ông làm biên tập cho tờ nhật báo, William. P. Hamilton, đã  tiếp tục nghiên cứu và phát triển những lý thuyết trên. Ông xuất bản cuốn sách “The Stock Market Barometer” (Phong vũ biểu thị trường chứng khoán) vào năm 1922.

Như vậy những cơ sở đầu tiên của Phân tích kỹ thuật đã xuất hiện từ trong lý thuyết Dow, nhưng phải đến Schabacker – người cha của Phân tích kỹ thuật hiện đại tiếp đó là Edward và Magee với “Technical Analysis of Stock Trend”  và ngày nay là John Murphy, Jack Schwager, Martin Pring, … thì mới thực sự ra đời cái tên “Phân tích kỹ thuật ” và được nâng cao, tổng kết thành một hệ thống lý luận quan trọng trong phân tích đầu tư trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Định nghĩa về phân tích kỹ thuật

Mỗi nhà phân tích kỹ thuật có một định nghĩa, quan điểm riêng của mình về vấn đề ‘Thế nào là phân tích kỹ thuật?’ Tổng hợp những điểm chung nhất, xin mạn phép đưa ra  định nghĩa ngắn gọn về phân tích kỹ thuật như sau:

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu các biến động (giá cả và khối lượng) của thị trường trong quá khứ và hiện tại, chủ yếu thông qua việc sử dụng các biểu đồ, đồ thị nhằm mục đích hành động hoặc dự báo xu hướng giá trong tương lai.

Các giả định trong phân tích kỹ thuật

Giả định 1: Biến động thị trường phản ánh tất cả

Đây có thể coi là nền tảng của Phân tích kỹ thuật. Mọi lý thuyết, phân tích khác muốn được chấp nhận thì trước tiên phải hiểu và chấp nhận giả định này. Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng bất cứ yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến giá đều được phản ánh rõ trong sự biến động của giá thị trường. Khi giá tăng, điều đó chứng tỏ cầu đã vượt cung, các yếu tố tác động đến nhà đầu tư đã kích thích họ mua nhiều hơn lượng chúng khoán được bán.

Giả định 2: Giá vận động theo xu thế

Các nhà phân tích chứng khoán cho rằng có 3 xu thế: giá tăng ( uptrend ), giá giảm ( downtrend ) và đi ngang, không rõ xu hướng ( side way ). Mục đích của việc xác lập đồ thị mô tả những biến động giá trên thị trường là nhằm xác định được sớm những xu thế giá, từ đó sẽ tham gia giao dịch trên cơ sở những xu thế này. Trên  thực tế những phân tích kĩ thuật đều chỉ ra những xu thế giá có từ trước. Mục đích của phân tích kỹ thuật là nhằm xác định sự lặp lại của những dạng biến động của giá đã xuất hiện trong quá khứ để có thể tận dụng kinh nghiệm và đưa ra những quyết định phù hợp.

Giả định 3: Lịch sử sẽ tự lặp lại

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu sự biến động giá cả mà giá cả là do con người quyết định, nên về bản chất giá cả phản ánh tâm lý đầu tư của con người. Các nhà phân tích kĩ thuật cho rằng các nhà đầu tư sẽ lặp lại những hành vi đã từng xảy ra trong quá khứ của mình. Chẳng hạn như những mô hình giá, những mô hình này đã được xác định và chứng minh từ hơn 100 năm nay, chúng chỉ ra tâm lý của thị trường đang là lên giá hay xuống giá. Việc áp dụng những mô hình này đã phát huy hiệu quả trong quá khứ và được giả định rằng sẽ vẫn tiếp tục có hiệu quả trong tương lai bởi chúng dựa trên phân tích nghiên cứu tâm lý con người mà tâm lý con người thì thường không thay đổi.