TRADE THEO XU HƯỚNG

0
521
   
 

Theo Phù thủy trader Mark Minervini:”Mọi người đang cố gắng tìm hiểu cơ hội mua vào bắt đáy ‘chỉ có một lần trong đời’ lần này. Đầu tiên, đây không phải là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Tiếp theo, bắt đáy không phải là một cơ hội. Thị trường tăng giá phía sau đáy mới là cơ hội. Còn nhiều thời gian cho việc đó”!
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta không đợi chờ xu hướng hình thành một cách rõ ràng rồi đi theo, điều này giúp hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải. Bắt đáy hay bắt con dao đang rơi không khác gì nhau, bắt được cán thì ít mà chụp cái lưỡi thì nhiều. Và tất nhiên cơ hội không chỉ xuất hiện 1 lần, hãy kiên trì với điều đó.