VEA bứt tốc từ một nền giá phẳng.

0
325
   
 

Cổ phiếu VEA cho điểm mua tốt tại mức giá 52-53, sau khi hình thành nền giá phẳng. Sau quá trình tăng mạnh ở sóng trước tăng 122% trong 126 phiên, tính riêng pha bứt tốc chạy nước rút VEA đã tăng 14% chỉ trong vòng 19 phiên. Sau đại sóng đã VEA đã rũ lại không quá mạnh 12% và kéo giá lên cho thấy các nhà đầu tư lời đậm chưa thể ra hàng được, và đây cũng là cái BẪY mà đa số nhà đầu tư theo trường phái break mắc phải. Khi bứt đỉnh cũ với độ tin cậy thấp, CP đã rũ lại lần nữa 14%. Lần này VEA quay lại với một nền giá chặt chẽ hơn, biến động trong khung hẹp 4,7% và bứt ra khỏi nền giá cho ĐIỂM MUA TỐT ở vùng giá 52,5.

Tại điểm mua, chúng tôi đã kiến nghị khách hàng, và thực hiện mua vào với mức giá 52,5. Hiện tại CP vẫn vận động tốt tăng 7% sau 3 phiên giao dịch.

CP VEA tăng tốt 7% sau 3 phiên giao dịch.

Tin tốt là quỹ PYN tiếp tục tăng tỷ trọng nắm giữ VEA.

Hiện tại TT chung Vn-Index vẫn đang trong vùng rủi ro. Khi không vượt qua được mức giá kháng cự mạnh 963 chính là vùng giá của đường viền cổ (NeckLine) trong mô hình VAI-ĐẦU-VAI được xác lập trước đó.

Và đặc biệt là vẫn nằm dưới vùng mây đen (là vùng nguy hiểm) của chúng tôi. Thực tế trong đầu tư CP chúng tôi sẽ chỉ mua CP khi giá nằm trên vùng mây vàng tích cực, và dứt khoát bán CP khi giá tuột xuống khỏi mây và nằm dưới vùng mây đen.

DautuWinwin.com