Xu thế, đường xu thế, đường kênh

0
250
   
 

Xu hướng (xu thế) thị trường (Market Trend)

Xu hướng (xu thế) thị trường (Market Trend)


+ Xu hướng thị trường là một khoảng thời gian kéo dài khi giá trong một thị trường chứng khoán đang tăng lên hoặc đang giảm xuống nhanh hơn mức trung bình lịch sử. Xu hướng thị trường bao gồm xu hướng đầu cơ giá lên (xu hướng tăng giá, bullish trend) và xu hướng đầu cơ giá xuống (xu hướng giảm giá, bearish trend).

+ Xu hướng tăng giá bao gồm liên tiếp những đỉnh giá (high) cao dần và đáy giá (low) cao dần (đỉnh trước cao hơn đỉnh sau và đáy trước cao hơn đáy sau). Một xu hướng tăng giá sẽ được coi là vẫn duy trì cho đến khi xuất hiện một đáy mới thấp hơn đáy trước nó. Ngược lại xu hướng giảm giá cũng sẽ được coi là vẫn đang tiếp diễn cho đến khi xuất hiện một đỉnh mới cao hơn đỉnh trước nó.

Đường xu hướng (Trendline)


+ Xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá cũng được nghiên cứu dưới dạng các đường xu hướng. Với xu hướng tăng giá thì có đường có xu hướng tăng giá (upside trendline), đây là đường nối các điểm đáy cao dần lên. Với xu hướng giảm giá thì có đường xu hướng giảm giá và đây là đường nối các đỉnh thấp dần. Đường xu hướng có thể kéo dài thậm chí nhiều năm. 

+Cách vẽ đường xu hướng:

Qui trình vẽ một đường xu hướng khá đơn giản nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn. Điều căn bản là phải có những dấu hiệu chắc chắn về sự xuất hiện một xu hướng giá. Khi muốn vẽ một đường xu hướng tăng giá, cần phải có ít nhất hai điểm đáy mà đáy sau cao hơn đáy trước. Tất nhiên điều kiện cần và đủ để có thể vẽ được một đường thẳng là phải có hai điểm, tuy nhiên người ta thường đợi cho đến khi xuất hiện một đáy thứ ba cao hơn hai đáy trước và đường xu hướng chuẩn thường đi qua cả 3 đáy (một cách tương đối). 

Điều này có nghĩa là đường xu hướng tăng giá này có thể không đi qua đáy thứ ba mà chỉ đi sát, nhìn chung như thế là đạt yêu cầu. Nhưng một đường xu hướng tăng giá đi qua cả ba đáy bao giờ cũng được coi là một đường xu thế chính xác và có độ tin cậy cao.